Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size
1905

POŽÁR V R. 1905
Dne 1. srpna 1905, v půl čtvrté hodině odp. postihl obec veliký požár. Celkem vyhořelo 33 budov. Panoval velký vítr. Také počasí bylo velmi pěkné a sucho. Obec obdržela od J.V. císaře 2 000 K, a c. R. hejtmanství vypomohlo též 2 000 K. Mimo to byli pohořelí podporováni podporami ze sbírek na Moravě pořádaných.

POVODEŇ V R. 1905
V r. 1905 dne 20. června byly obce Slavičín, Hrádek, Divnice, Bohluslavice, Nevšová a Lipová postiženy velkou průtrží mračen.

1905/6
V r. 1905 bylo zavedeno na zdejší škole vyučování ženským ručním pracem. V r. 1905 se ukázalo, že budova školní t.j. učírna pro počet 104 žáky nestačí. Zažádáno o rozšíření na dvoutřídní. Povoleno bylo veleslavnou c. R. zemskou školní radou dne 31. srpna 1906 č. 15971.
 
Top