Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size
1915
25. června 1915 dobyt Lvov. Nyní začaly rozličné sbírky. 27. září a 2. října provedena sbírka vlny, vlněných a bavlněných odpadků a kaučuku. Výnosem c. k. okresní školní rady v Uh. Brodě ze den 16. října 1915 č. 2746 nařízeno, aby se strany učitelstva bylo vyhovováno přibírání školní mládeže k pracím hospodářským a školní dítky aby byly nabádány ku konání jich.
C. k. okresní školní rada nařídila, aby působeno bylo na školní mládež, aby sbírány byli lesní plodiny pro usnadnění chovu dobytka a výživy lidu. Sbíráno bylo též listí jahodové a ostružinové. Výnosem c. k. okresní školní rady dne 21. ledna 1916 nařízeno konati sbírky na Červený kříž. Výnosem c. k. okr. šk. r. ze dne 31. ledna 1916 č. 252 nařízeno konati slavnosť za pokoření Černé Hory. Výnosem c. k. okr. šk. r. 8. února 1916 č. 356 sdělen byl obci, správě školy, vyučujícím osobám i žákyním „Nejvyšší dík za hotovení ve školách části oděvu pro vojíny v poli“. Dne 26. března 1916 č. 757 nařízeno poučovati mládež v šetření potravin.
V době od 15/4 do 15/5 vypsaná byla IV. válečná půjčka, která byla prodloužena do 23/5. Na tuto bylo upsáno 23 000 K.
 
Top