Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size
1918
Dne 21. března 1918 zahájena německá ofensiva na západě proti Francouzům a Angličanům a to s úspěchem pro Němce, kterému pomáhalo i naše vojsko. V této ofensivě bylo ještě třikrát pokračováno a tedy dvakrát s úspěchem při ní se podařilo Němcům vniknouti až za řeku Marnu. Dne 18. července 1918 Francouzi i Angličané počali protiofensivu při které do konce srpna zatlačili Němce na všech částech fronty do těch míst, z kterých tito v měsíci březnu počali svoji ofensivu. Dne 10. dubna 1918 konán odvod branců v r. 1894 – 1899 narozených. Z Roketnice nebyl nikdo vyřazen. Dne 13. dubna 1918 konán v Praze všenárodní manifestace proti ministru zahraničních záležitostí hraběti Czerninovi, který před zástupci města Vídně veřejně podezříval české poslance z velezrády. Následujícího dne 14. dubna podal žádosť za propuštění, které bylo císařem přijato. Jeho nástupcem jmenován byl hr. Burián. Důvod k této demisi byl spor hr. Czernina s předsedou francouzského ministerstva Clemenseanem, kterého hr. Czernín vyvolal skrze z hora zmíněnou řečí v níž se zmínil, že Clemonsuem hned při počátku německé ofensivy na západě jej vybízel k jednání v mír, což jeho odpůrce popíral.
    V době od 20. – 30. 4. 1918 konány nové sbírky kovů. Od 26. do 30. dubna 1918 konány nové sbírky a přehlídky zásob. Zemědělcům sb. směly býti ponechány zásoby do konce května, zbytek s kterým měli vystačiti až do 15. srpna měli odvésti. Měl se jím nahraditi obilím dovezeným z Ukrajiny. Nahražen však nebyl, proto že v Ukrajině bylo málo zásob a pak se jich upotřebilo k zásobení vojska. Obilí toho však bylo málo odevzdáno, neboť zemědělci slibům nevěřili. Od 1. 5. – 15. 6. konány opět soupisy osetých pol v r. 1918. Na počátku měsíce června vypsaná byla VIII. rak. válečná půjčka.
    Dne 17. července 1918 sešel se po dlouhé době rakouský parlament. Brzy po započetí podal parlament a jednání předseda dr. rytíř Seidler s celým kabinetem demisi, které bylo císařem přijato. Nové ministerstvo sestaviti měl rytíř Husarek, který při tom byl povýšen do stavu baronského. Po odstouplém ministru vyuč. dr. Cviklinském stal se ministrem v novém kabinetě opět Polák rytíř Madeysky.
    Ze zajetí po uzavření míru s Ruskem se vrátili Janošík Jan, Mudrák Jan, Turena Frant., Tělupil Vinc. Dlouho trvající válka drahotní poměry stále zhoršuje. Životní potřeby jsou stále dražší a dražší. Na jaře r. 1918 následkem nedostatku píce po suchém roku mnoho dobytka muselo býti poraženo pro změknutí kostí. Mnoho krav při telení muselo býti poraženo.
    Následkem nedostatku rozmohly se krádeže. Krádeže tyto prováděli cikáni, chudí lidé a zběhové, kterých v každé obci několik bylo a v okolních lesích se zdržovalo.
    Ze začátku je četníci stíhali, později přibrali i vojsko, které jich mnoho postřílelo a zranilo. V lesích Štítenských zastřelen mladík a jeden zraněn a zranění podlehl.
    V září v říjnu a dále začala se po celé zemi šířiti velmi nakažlivá nemoc jmenovaná „španělská chřípka“, proto že se nejprv objevila ve velkých rozměrech ve Španělsku a odtud postupovala rychle po celé Evropě. Následkem toho byla v celé říši přerušena návštěva školy a na dobu 14 dní a pak od 21. 10 – 24. 11. včetně. Po době té zuřila dále a mnoho lidí jí podlehlo. V Roketnici asi 5 lidí.

PROHLÁŠENÍ ČESKÉ REPUBLIKY
    Než se žactvo opět sešlo do školy nastalo rozpadnutí říše Rakousko – Uherské. Dne 28. října 1918 prohlášen „samostatný český stát“ po třistaleté kruté porobě.
    Od politického úřadu ze dne 30. října 1918 sdělen „Nový státní zákon“ daný „Národním (shromážděním) výborem“ v Praze den 28. října 1918, kterým se oznamuje, že samostatný český stát vstoupil v život.
    Učitelstvu bylo nařízeno, aby vhodným způsobem poučilo mládež školní i odrostlou a občanstvo v významu tohoto zákona, aby na základě tohoto prohlášení toho velkého děje slušně chovalo.
 
Top