Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size
1921
Jaro r. 1921 po mírné zimě bylo krásné, ač chladné, květen přinesl veliká vedra a sucho, které potrvalo i přes červen a červenec až do polovice srpna. V červnu byly mrazy v noci až 6oR a v červenci nesnesitelná vedra. Za tu dobu bez déšťů vyschl úplně potok a ve studnách bylo též málo vody.
    Ozimé obilí bylo sice pěkné a dobře sypalo, jařiny zůstaly krátké a slabé. Nejhůř bylo s brambory. V píci pro dobytek byla veliká nouze. Z té příčiny odprodávali rolníci nepotřebný dobytek za každou cenu. Byla-li před rokem kráva za 5000 – 6000 K bylo letos možno koupiti za 1000 K – 1200 K. S poklesem dobytka neklesaly však ceny jiných plodin, spíše naopak.
    Výnosem ministerstva školství a vyučování ze den 8. října 1920 č. 605 nabývají účinností dnem 13. listopadu předpisy zák. o správě školství ze dne 9. dubna 1920 č. 292. Následkem čehož dosávadní místní školní rady dnem 31. 12. 1920 se rozpouštějí a na jich místo vstoupí v činnosť místní školní rady nové, kteréž budou podle citovaného zák. zřízeny. Jelikož na zdejší škole jsou ustanoveny a činný méně než 3 učit. síly vstoupí do místní školní rady obě učitelské osoby. Za poplatnictvo zvolení byli obecním zastupitelstvem 4 členové místní šk. rady a to: Ludvík Mudrák, hostinský; Vincenc Argaláš, tesař; Čenek Vrba, rolník; Vinc. Kovářík, rolník; náhradníci: Kužela Ant., rolník; Frant. Hyžík, rolník; Ant. Dědek stolář.
Na podzim r. 1920 a po Novém roce upisováná IV. státní půjčka.
    Dne 16. – 18. února 1921 konáno v Rokytnici sčítání lidu v celé republice. Napočteno bylo:
mužských 287
ženských 270
Celkem 557 osob.
    Náboženství ř. k. 552, česko slovenských 1 osoba a 4 židé. Všichni obyvatelé se přihlásili k národnosti české.
    V letošním roce odděleny byly od velkostatku Lamberta Wichterle ve Slavičíně některé částky pozemku rozparcelovány a dány do nájmu domkařům. Také prodal 3 stavební místa a to: Šmotkovi Alfredovi, Postorkovi Klementovi a Hýblovi Františkovi.
    Dne 23. dubna 1921 rozloučil se s dětmi i s občanstvem dlouholetý a oblíbený kaplan slavičínský P. Frant. Bureš, který zde od roku 1907 vyučoval. Stál se farářem ve Staříči.
    Na knihovnu obecní obdržela obec subvence 500 K. Za obnos ten zakoupeny byly knihy. Vazbu zaplatila obec. Knihovna tato je vedena s knihovnou „Národní jednoty“ jen odděleně. Okres Uh. Brod byl tento rok rozdělen na 2 obvody. K prvnímu náleží Uh. Brod a Bojkovicko k 2. Val. Kloboucko. Pro první obvod jmenován okresním inspektorem školním p. František Vařecha* (* Toho r. p. Jan Heralt ř. m.), ředitel měšťanské školy v Luhačovicích, pro druhý obvod insp. šk. p. Frant. Růžička, ředitel měšť. školy ve Val. Kloboukách.
    25. října 1921 vyhlášena byla mobilisace proti Maďarsku, kam vrátil se Karel Habsburský. záložní vojíni až po ročník 1895 odebrali se ke svým vojenským tělesům. Vlárská dráha jako důležitá spojovací linie Slovenska s Moravou byla pečlivě hlídána sokolskými ozbrojenými strážemi.
    31. října zatčením Karla Habsburka bylo nebezpečí války zažehnáno a Maďarům bylo uloženo prohlásiti do 8. listopadu Habsburky na sesazeny s trůnu. Brzy na to počaly se mobilisované záložnické roč. vracet. Dne 7. září 1921 konala se ustavující schůze místní školní rady v Rokytnici dle nového nařízení. Napřed vzata do slibu nástupcem okresní školní rady místodržitelským konsipientem p. Jaroslavem Brázdou celá místní školní rada. Na provedena volba.
Za předsedu zvolen:
p. Ludvík Mudrák, hostinský v Rokytnici;
Členy:     p. Vinc. Vrba, rolník v Rokytnici;
    p. Ant. Dědek, stolář;
    p. Frant. Hyžík, rolník;
    p. Ant. Kužela, rolník;
    p. Vinc. Kovářík, rolník.
    V měsíci prosinci provedlo zdejší žactvo divadlo „Štědrý večer po pěti letech“.
 
Top