Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size
1923
Dne 5. ledna 1923 vykonán byl zločinou rukou vražedný útok v Praze na prvního ministra financí dra. Aloise Rašína. Mladý komunista Šoupal střelil jej ze zadu z revolveru, když Rašín vycházel ze svého domu v Praze. Zpráva způsobila velké vzrušení. Dr. Rašín získal si v replubliku velkých zásluh uspořádáním státních financí ač bezohledným prováděním svého plánu pozbyl u mnohých popularity. Dne 21. února byl pohřben.
    14. května zemřela choť presidenta republiky paní Karla Masaryková.
    Mírný podzim v r. 1922 přešel v nevlídnou sychravou zimu. Déště střídaly se ze silnými sněhovými vánicemi, které všude působily závěje. Pořádných mrazů bylo málo. Zima potrvala až do března, takže jarní setí se opozdilo. V květnu za trvalých déšťů se oteplilo, úroda na polích, tráva na lukách a pastvinách byla velmi pěkná. Nejhorším následkem déšťů (neboť v červnu bylo toliko 8 dní bez déště), senoseč v červnu hospodáře dlouho zdržela, čehož příčinou byla neustálá chladna a déště. Přes to však seno se nezkazilo. Horší následek těchto déšťů a chladna byla chudost klasů obilných. Slámy bylo dosti ale obilí málo sypalo. Od 1. září až do 14. září přerušil správce školy J. Z. vyučování a na radu lékaře odebral se do zemské nemocnice do Brna, kde podrobil se těžké operaci. Na místo jeho dosazen p. Antonín Coufalík, zat. učitel z Těšova a učitelem zat. Frant. Bárta ze Šumic. Správce školy obdržel výnosem ze dne 12. 10. č. 4154 zdravotní dovolenou do 30. listopadu 1923.
    Od 1. prosince počal opět J. Z. vyučovati. V měsíci prosinci 1823 nakoupen pro žačky zdejší školy k ruč. žen. pracím nový šicí stroj z dobrovolných příspěvků a to:
Žačky vybrali mezi sebou     100 Kč;
Spolek „Domovina“ daroval     300 Kč;
„Odbor Národní jednoty“ daroval    600 Kč;
co se nedostačilo uhradila obec.

POSTAVENÍ SV. KŘÍŽE NA „DVOŘISKU“
    Na Dvořisku při okresní silnici stál dřevěný kříž, který byl již na spadnutí. Příspěním dobrodinců zřízen na tom místě kříž kamenný a tento byl pak 14. října 1923 posvěcen. Náklad na něj byl asi 4500 Kč a v r. 1925 byl ohrazen železnou mříží za obnos 650 Kč. Tyto obnosy sebrala u dobrodinců, žijící služka u Kováříků svobodná Marta Dědková.
Dne 14. října byla v Roketnici uspořádáná slavnosť s tímto programem:
Před svěcením sloužena mše sv. polní u kříže ve vesnici. Po ukončení této odebral se Důst. Pán P. Medard Horák, farář ze Slavičína průvodem ke kříži novému. Po krásné řeči p. P. Faráře a za přísluhy kaplanů P. Františka Janyšky a P. Jana Schmída, byl kříž posvěcen. S tímto byl též sv. kříž obnovený na rozhrání obcí Roketnice, Hrádku a Šanova znovu posvěcen.

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    Volby do obecního zastupitelstva provedeny 16. září 1923 dle dvou kandidátních listin a to: Sdružené skupiny a sdružené strany nepolitické dle kterých zvolení:
Za sdružené skupiny zvolení:
p. Antonín Peléšek, rolník č. 33
p. Antonín Kužela, rolník č. 19
p. František Hyžík, rolník č. 32
p. Ludvík Mudrák, hostinský č. 11
p. Vincenc Kovářík, rolník č. 40
p. František Janošík, domkař č. 44
p. Vincenc Argaláš, domkař č. 3
p. Jan Goňa, zedník a domkař č. 50
p. Karel Pelšek, zedník a rolník č. 35
p. Rudolf Ungermann, tesař a domkař č. 49
p. Vincenc Pinďák, tesař a domkař č. 20
Za sdružené strany nepolitické:
p. Malaník Bohumil, rolník č. 15
p. Vincenc Urbaník, rolník č. 101
p. Dědek Antonín, stolař č. 67
p. Petr Hamalčík, mlynář č. 29
Toto složení má trvati čtyři léta. Za starostu zvolen potom: p. Antonín Peléšek, Náměstkem starosty zvolen: p. Vincenc Argaláš; za radní: p. Kužela Antonín, p. Hyžík František, p. Kovářík Vincenc.
 
Top