Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size
1944
    Válka pokračuje a s ní i různá omezení normálního života. Koncem roku 1943 byli zatažení pro řetězový obchod Jos. Bařinka (20 letý) z Rokytnice a Fr. Vavris z Luhačovic, bytem u Lud. Hyžíka č. 93. Skupoval vajíčka po 10,-K a sádlo za 700,- a prodávali je do Vídně za 1000 K. Také rolnický syn Vinc. Šuráň z č. 38  byl zatčen. Prví dva zatčení byli odsouzeni na 6 měsíců, Šuráň po onemocnění dosáhl zastavení trestního řízení. 18. a 19. března sehráli ochotníci ze Šanova div. hru se zpěvy Laštovička. 12. dubna bylo zřetelně slyšet bombardování Vídně. 10. května vybuchlo skladiště nábojů v Bojkovicích. Tlak vzduchu pootevřel okna příbytků. Dne 7. července přelétl nad krajem velký počet amerických bombardovacích letadel. Později shazovala ruská letadla letáky v něm. řeči, bylo jinak nalezeno velké množství v lesích. Dne 29. srpna se odehrál v blízkosti obce letecký souboj, při němž německé stíhačky sestřelily několik amerických bombardérů, z nichž jeden padl na katastru obce Šanova a části na Jasla, u Valentova. Zahynulo 10 amerických letců, kteří byli pohřbeni na hřbitově ve Slavičíně v hromadném hrobě. Přes noc byl hrob pokryt květinami. V srpnu pak přelétaly téměř denně silné svazy amer. letadel nad okolím obce.
    Německá kriminální policie zatkla pro hospodářské přestupky Andělu Vaculíkovou z č. 53. Do aféry byly zapleteni také další občané. Prodávali sádlo, mák, dobytek apod. Prodávali hlavně něm. vojákům a to za přemrštěné ceny: maso za 300 K, sádlo za 1.200 K apod.
    Koncem října bylo slyšet střelbu z lesů na jihozápad od Rokytnice. Vyprávělo se, že to byly boje s partyzány ve slovenských lesích.
Ceny na „černé burze“ 1944:
husa hladná         500-800 K            1 kg mouky až     60 Ksč
máslo               500-600 K            sádlo 1 kg až    1.000,-
obilí                  1.500-2.500 K        1 kg cukru          300,-
vejce                  15 K            1 kg masa          350,-
mléko                  10 K              1 pár obuvi        5.000,-
lepší oblek pánský     20.000,-

    Stále častěji je slyše výbuchy a patrně i dělo – střelbu z jihovýchodu. Mezitím odešli přes hranicí na Slovensko Miloš Argaláš, syn tesaře z č. 65 a Boh. Soukup z č. 83. Vrátili se opět, ale byli zatčeni a uvězněni. V lednu 1954 je něm. policie odvezla k soudu do Brna.

POČASÍ
    Počasí mělo v tomto roce normální ráz a úroda byla rovněž normální.
 
Top